Deelnamevoorwaarden

NGK Bedangkt haar partners!
Bedangkt.nl is hét loyaliteitsprogramma voor universele autobedrijven, als dank voor het in NGK gestelde vertrouwen en een langdurige samenwerking. Verzamel lege NGK - NTK verpakkingen en laat deze omzetten in elektronische punten waarmee u zeer aantrekkelijke geschenken bij elkaar kunt sparen!

Deelnemers
Gerechtigd tot deelname zijn niet-merkgebonden automotive werkplaatsen voor vierwielige motorvoertuigen in de Benelux. Dat wil zeggen werkplaatsen die voor de automotive aftermarket bestemde NGK - NTK producten monteren, gevestigd zijn in België, Nederland of Luxemburg en die in het ambachtsregister zijn ingeschreven. Uitgesloten van deelname zijn bijvoorbeeld werkplaatsen voor tweewielers, werkplaatsen voor kleine motoren en landbouwmachines. Geïnteresseerde automotive werkplaatsen kunnen zich voor deelname aanmelden op www.bedangkt.nl.

Elektronische punten
De deelnemer heeft recht op elektronische punten wanneer hij heeft aangetoond NGK - NTK producten in zijn bedrijf te gebruiken waarvoor NGK punten worden verstrekt. Het aantonen hiervan is uitsluitend mogelijk door inlevering van lege, originele NGK – NTK verpakkingen van de betreffende producten waarop de volledige barcode van het product zichtbaar vermeld staat, middels de Bedangkt verzamel box.

De deelnemer ontvangt na het laten ophalen van de volle NGK verzamel box en controle van de gespaarde verpakkingen door NGK, een schriftelijke mededeling over het actuele aantal gespaarde punten. Het medegedeelde aantal punten geldt als goedgekeurd wanneer de deelnemer niet binnen 14 dagen na ontvangst van de mededeling hiertegen bezwaar heeft aangetekend. Uw punten blijven maximaal 5 jaar geldig en u zullen na deze geldigheidsperiode automatisch komen te vervallen. U ontvangt bij het vervallen van punten voortijdig bericht. De cadeauwaarde van punten kunnen zonder opgave vooraf ten alle tijden worden aangepast. Punten zijn niet inwisselbaar voor geld.

Selectie en bestellen van geschenken
Verzamel lege NGK - NTK verpakkingen en laat deze omzetten in punten die op hun beurt ingeruild kunnen worden voor BOL.com cadeaubonnen en deelname aan NGK Racing evenementen.

BOL.com
Op alle digitale bol.com cadeaubonnen zijn de algemene voorwaarden van bol.com en diens uitgevende partners van toepassing. Voor vragen en/of opmerkingen over de digitale cadeaukaarten en/of deze algemene voorwaarden kunt u terecht op diens website; www.bol.com

De punten die u gebruikt bij het bestellen van een digitale bol.com cadeaubon worden direct van uw puntensaldo afgeschreven en na akkoord en controle van onze medewerkers ontvangt u uw digitale cadeaubon op het door u geregistreerde email adres. NGK is niet verantwoordelijk voor het verlies van cadeaukaart codes door verkeerd ingevulde gegevens. Controleer daarom altijd voor uw bestelling of uw gegevens correct zijn ingevoerd.

Wachtwoord/persoonlijke gegevens
NGK wijst deelnemers erop dat zij schade kunnen oplopen indien het geselecteerde wachtwoord aan derden bekend wordt gemaakt. Hetzelfde geldt wanneer deelnemers onjuiste persoonlijke gegevens doorgeven of nalaten wijzigingen van deze gegevens aan NGK door te geven. NGK is in dergelijke gevallen niet aansprakelijk voor de eventuele geleden schade van de deelnemer.

Aansprakelijkheid
Onafhankelijk van de rechtsgrond, is NGK uitsluitend aansprakelijk bij grove schuld. Bij lichte nalatigheid blijft de aansprakelijkheid beperkt tot gevallen waarbij schade wordt veroorzaakt door leidinggevend personeel, door het niet in acht nemen van belangrijke contractuele verplichtingen, alsmede bij gevaar voor leven, lichaam en gezondheid. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor personen en ondernemingen waarvan NGK gebruikmaakt bij het voldoen aan de verplichtingen krachtens dit contract.

Beëindiging van deelname
NGK kan een deelnemer uitsluiten van deelname aan het Bedangkt loyaliteitsprogramma wanneer hiervoor een zwaarwegende reden bestaat.

NGK kan deelname aan het Bedangkt loyaliteitsprogramma door een eenzijdige schriftelijke verklaring aan de deelnemers volledig beëindigen. In dat geval eindigt de verplichting van NGK om punten bij te schrijven twee weken na ontvangst van de beëindigingmededeling door de deelnemer. NGK behoudt zich het recht voor om na vijf jaar inactiviteit van de deelnemer (geen login op de Bedangkt site of het niet laten ophalen van een volle NGK verzamelbox de betreffende account op te heffen. In dat geval gaan eventuele aanwezige punten verloren. Voorafgaand aan het deactiveren van een account wordt de deelnemer hierover per e-mail op de hoogte gesteld.

Gegevensbescherming
Voor de uitvoering van het Bedangkt loyaliteitsprogramma, zoals de levering van geschenken en de begeleiding van de deelnemers, verzamelt NGK de bij de aanmelding verplicht in te voeren gegevens van de deelnemer en slaat deze op. Bovengenoemde gegevens geeft NGK uitsluitend voor dit doel door aan de servicemaatschappij die belast is met de technische afwikkeling van het Bedangkt programma. Daarnaast gebruikt NGK deze gegevens om deelnemers bijzondere, speciaal samengestelde informatie over producten, acties etc. te kunnen verschaffen, echter uitsluitend indien de deelnemer met dit gebruik toestemt. De toestemming hiervoor kan door de deelnemer op elk gewenst moment via “Mijn gegevens” op de Bedangkt site worden ingetrokken.

Alle gegevens die door de deelnemer zijn ingevoerd bij “Aanvullende informatie” op de Bedangkt site zijn vrijwillig verstrekte gegevens. Dit geldt eveneens voor de gegevens in het veld “Homepage”. Deze gegevens helpen NGK echter om een nieuwe deelnemer sneller te kunnen identificeren en contactgegevens actueel te houden. Tevens worden uw contactgegevens gebruikt wanneer u een volle verzamel box wenst op te laten halen of een nieuwe verzamel box besteld.

Informatie over de manier waarop de deelnemer kennis heeft gemaakt met Bedangkt, maakt het voor NGK mogelijk om de gegevens van de deelnemer sneller te controleren en eventueel analyses uit te voeren om de bekendheid van het Bedangkt loyaliteitsprogramma verder te vergroten. Deelnemers kunnen deze vrijwillig verstrekte gegevens op elk gewenst moment wijzigen of zichzelf uitschrijven via “Account” op de Bedangkt site.

Overige zaken
NGK kan deze deelnamevoorwaarden eenzijdig wijzigen, voor zover er bepaalde regelingen ontbreken en de wijzigingen in redelijkheid van de deelnemers kunnen worden gevergd. NGK zoekt altijd naar de beste partijen voor het aanbieden van geschenken voor haar loyaliteitsprogramma. Het aanbod van geschenken en de wijze waarop u uw punten kunt inzetten kan derhalve zonder opgave vooraf worden gewijzigd.

NGK Spark Plug Europe GmbH